Vesela sveska

Dok su deca u Srbiji dobijala Neven i Dečije novine, mi u Bosni smo čitali Veselu svesku. Onda su nas preselili na sprat više u školi i… tamo nije bilo Vesele sveske. Tad smo shvatili da smo porasli. Okrutno — mogli su najpre da nam kažu…

  • anonim.