UDBA / OZNA

UDBA (Uprava državne bezbednosti); tajna policija, naslednik KNOJ-a (Korpus narodne odbrane Jugoslavije) i OZN-e (Odeljenje za zaštitu naroda). Imala je u nekim periodima i sudsku i egzekutivnu vlast. Pričalo se da joj je moto u delovanju bio: “Uđi prav — nećeš izać’ zdrav; uđi kriv — nećeš izać’ živ.”

  • Dragan Jovanović