Troking

Igra sa Zapada bila je zabranjena zbog nešto slobodnijeg stila plesa. Ako bi se neki od parova odvažio da ipak tako zaigra, najpre je opomenut, pa ako to ne bi pomoglo, izbacivani su napolje, a momak je dobijao i batine.

  • Bata Simić