Točno vrijeme — 095

Ako biste 1970ih godina okrenuli telefonski broj 095, čuli bi glas koji je izgovarao “sada je… sati… minuta i… sekundi (klik)”. Glas je pripadao slavnoj, pokojnoj Gordani Bonetti. 1980ih, novi glas službe u SR Hrvatskoj bila je Željka Fattorini-Žeža.

  • Đorđe Matić