Tankerica

Američka jakna; duža varijanta vijetnamke s dodatkom kapuljače. Glavna karakteristika su bili visoko postavljeni džepovi. Spodobe koje su nosile tankericu imale su izrazito pogrbljeno držanje, koje je konotirano kao poželjno.

  • Mileta Prodanović