Šuferice

Dva komada platna 50 sa 50 centimetara, koja su služila vojnicima umesto čarapa. Obuvale su se tako što se “šuferica” prostre po podu, nogom se stane na dijagonalu, prednji deo podvrne tako da pokrije ris, rukama se obuhvate uglovi sa strane pa se tako ulazi u pripremljenu cokulu. U civilstvu su se takve čarape zvale obojci.

  • Bata Simić