Stefanović, Dragan S.

Umjetnik koji je potpisao dizajn mnogih bitnih domaćih rock-albuma i plakata. Njegovo ime je sinonim vizualnog identiteta našega najvećeg banda, Bijelog dugmeta. Radio je i u Americi. Danas živi u Švicarskoj. Primjer “našeg čovjeka” koji je dostigao “američki san”. Jednom prilikom je Stefanović sa svoga otvorenog računa zvao u Jugoslaviju i cijelu noć razgovarao s novinarom beogradskog Džuboksa.

  • Đorđe Matić