Štediša sam, crtam, pišem

Propagandna akcija Beogradske banke: plave štedne knjižice, plastična creva u obliku kasice u koju se ubacuju petodinarke.

  • Zorana Gajić