Stara kuka

Vojnik nakon završene obuke, vojnik kome je do izlaska iz vojske ostalo još svega par meseci. Osoba savršeno svesna svog položaja i svoje vrednosti u kasarni nakon 14 sati, kada starešine odu kućama. Neka vrsta gospoda boga u miniizdanju. Mudrac, guru, vođa, sve. Jedno od najprivilegovanijih zvanja u bivšoj JNA, koje je pored apsolutne slobode podrazumevalo i apsolutnu neodgovornost. Jedino što je moglo da ga iznervira je pojava guštera u blizini. Lik stare kuke opevan je i u narodnoj junačkoj poeziji: “Stara kuka leži ispod dajca / pored njega gušter što mu češka jajca.”

  • Živoslav Miloradović