SSRNJ

Savez socijalističkog radnog naroda Jugoslavije. Savez svih mogućih saveza: omladinskog, pionirskog, ženskog… Kasnije, kad su se počele pojavljivati nefomalne skupine (ženske, ekološke, mirovne), morale su se registrirati pri jednom od saveza, tj. dobiti od njih odobrenje za rad.

  • Vanja Nikolić, Jakov Vilović