Školice (Kale)

Dečija igra, jednostavna u pravilima i zahvalna u količini rekvizita. Ova igra je zahtevala parče krede za crtanje polja za igru, betonsku ili asfaltnu podlogu i kamenčić, kao sredstvo za određivanje toka igre. Veselo skakutanje na jednoj ili obe noge, po poljima označenim brojevima od 1 do 10 u betoniranom školskom dvorištu, početkom 1980-ih, zamenilo je skakutanje na “kali”, iscrtanoj na crnoj asfaltnoj podlozi tek asfaltiranih ulica u mom mestu.

  • Petar Andrejić