Sapunxhiu, Riza

Riza Sapunxhiu, predstavnik kosovskog Pokrajinskog komiteta u CK SKJ, političar higijenskog prezimena (ko zna zapravo šta ono, prezime, znači, ali prva asocijacija je naravno…). Stipe Šuvar u intervjuima ga uporno zove “Sapundžija”. Smijenjen 1991.

  • Đorđe Matić