Samokritika

Isto što i drugarska kritika, ali s tom razlikom što se izriče na sopstveni račun. Partijska samokritika kao vid hrišćanskog pokajanja bio je deo grupnog rituala koji se izvodio na partijskom sastanku, ali se mogao izvoditi i pred drugovima iz radne grupe, što je umnogome uticalo na visinu partijske kazne. Prilikom primene samokritike bilo je veoma preporučljivo da optuženi govori samo o sopstvenim gresima, a još preporučljivije da spominje grehe onih na čije delovanje su mu ukazali drugovi iz komiteta. Ova druga komponenta samokritike mogla je da optuženom otvori mogućnost da nakon izvesnog vremena ne samo da bude rehabilitovan nego i uvršten među kadrove.

  • Živoslav Miloradović