Predvodnici

Učenici starijih razreda OŠ koji kao pomoć nastavnicima vode učenike mlađih razreda na ekskurziju ili izlet. Osim Predvodnika postojali su i Instruktori, sa prefiksom “Pionirski”. Oni su obučavali Predvodnike i nisu uvek bili iz osnovne škole. Najčešće su to bili srednjoškolci koji su u osnovnoj školi i sami bili Predvodnici. I jedni i drugi pripremali su mlađa odeljenja (od prvog do četvrtog) za priredbu na kraju godine.

  • Mladen Paunović