Praxis

Herbert Marcuse za govornicom Korčulanske ljetne škole, 1968.

Filozofski časopis koji se bavio bitnim problemima savremenog sveta. Izlazio je punih deset godina (od 1964. do 1974.), i okupljao je najveće teoretičare/ke iz oblasti filozofije i sociologije tog vremena sa područja SFRJ, ali i mnogih delova zapadne i istočne Evrope. Osnivači Praxisa bili su Branko Bošnjak, Danko Grlić, Milan Kangrga, Rudi Supek, Gajo Petrović, Predrag Vranicki, Danilo Pejović i Ivan Kuvačić. Tekstovi u časopisu kritički su se oštro odnosili prema jugoslovenskoj “staljinističkoj” teoriji i praksi, zbog čega je Praxis bio na udaru kritike i zabrane od strane tadašnjeg režima, a njegovi urednici/e i autori/ke nazivani su “profesionalnim antikomunistima” i “neprijateljima samoupravnog socijalizma”.

Za časopis je vezana i Korčulanska letnja škola — međunarodni susreti filozofa i sociologa iz čitavog sveta. Jedinstveno mesto gde su se susretali najveći teoretičari Istoka i Zapada i raspravljali o savremenom svetu i njegovim problemima. Tekstovi i referati nastali tokom dvonedeljnog održavanja škole objavljivani su u časopisu. Škola i časopis tokom desetogodišnjeg postojanja doživeli su ogromnu popularnost kod intelektualne publike, a ukinuti su 1974.

  • Ranko Vukčević