Pisaći pribor

Pisaći pribor ima 3 faze:
— kreda i tabla između dva svetska rata,
— pero, tinta i posušalo kasne 1950e i rane 1960e godine,
— grafitna olovka, šiljilo — TOZ — Tvornica olovaka Zagreb.

  • Branko Vanić