Partijski materijal

Za laike — najdosadnije i najnerazumljivije štivo ikada napisano na jezicima južnoslovenskih naroda. Pisali su ih stručnopolitički saradnici zaposleni u administraciji viših partijskih foruma SKJ, a bili su namenjeni prorađivanju u partijskoj bazi. Od svoje osnovne, radne varijante do finalne, p.m. je prolazio fazu usaglašavanja, tokom koje su iz teksta izbacivani poslednji ostaci logički organizovane konstrukcije. Partijski profesionalci, kao i ljudi zaposleni u partijskim organima odlično su vladali ovim metajezikom i u šumi fraza, citata i notornih bizarnosti znali da otkriju one tanane titraje najnovijeg partijskog opredeljenja koje će u narednom periodu doneti zanimljive, pre svega kadrovske, promene. Oni aktivni učesnici političkog života Jugoslavije, takozvani kadrovi koji nisu znali nemušti jezik partijskih materijala, bili su osuđeni na propast i na prvoj oštroj okuci partijske politike ispadali iz kadrovskog voza. Partijski materijal štampan je u šapirografskoj tehnici na debelom grubom papiru, čije su stranice zaheftane i složene u veliki žuti koverat.

  • Živoslav Miloradović