Par-nepar

Parola “Stabilizacija — naš trajni zadatak” u centru Zagreba, 1980e.

Parola “Stabilizacija — naš trajni zadatak” u centru Zagreba, 1980-e.

Restrikcije benzina. Stabilizacioni ritual, prva polovica 1980-ih. Ako ti registracija završava parnim brojem, voziš danas, ali sutra nećeš moći. Tata je imao nepar, a tetak par, pa smo opet zeznuli sistem. Neki su ljudi kupili zbog toga dva auta.

  • Sandra Antolić