Osamdesetosam ruža za Druga Tita

Masovna hortikulturalna pojava nakon 1981. godine; nasadi ruža (kom. 88) uljepšavali su većinu javnih zelenih površina uz obaveznu tablu s istoimenim natpisom kao memento Titu, preminulom u 88. godini.

  • Tamara Gruber, Ana Božičević