Mrtvak

Novčanica od 5000 dinara izdata 1985. godine. Ime potiče od predstave Josipa Broza Tita na aversu. Novi dizajn prekida seriju otpočetu sredinom 1950-ih čuvenom “konavljankom” od 100 dinara. Prva poznata i imenovana ličnost na papirnom novcu SFRJ. U delu prvog tiraža postoji greška — kao godina smrti navedena je 1930. umesto 1980. Ti primerci danas predstavljaju numizmatički raritet.

  • Mileta Prodanović