Mrtvak

Novčanica od 5000 dinara izdata 1985. godine. Ime potiče od predstave Josipa Broza Tita na aversu. Novi dizajn prekida seriju otpočetu sredinom 1950ih čuvenom “konavljankom” od 100 dinara. Prva poznata i imenovana ličnost na papirnom novcu SFRJ. U delu prvog tiraža postoji greška — kao godina smrti navedena je 1930. umesto 1980. Ti primerci danas predstavljaju numizmatički raritet.

  • Mileta Prodanović