Marovt, Bernarda

Manekenka i yu-misica 1983. Meni se činilo da je izgledala više kao današnje manekenke, a manje poput uobičajenog balkanskog muškog sna. Sjećam se podatka da je rođena u Logarskoj dolini i da je odmah nakon izbora dala interview Startu. Prvi je ples po dolasku u Zagreb otplesala na svečanoj večeri u Intercontinentalu sa Zdravkom Čolićem.

  • Sandra Antolić