Marković, Ante

“U uzavrelom kotlu etničkih suparništava, Jugoslavija je trebala vođu koji bi se nosio sa sve jačom gospodarskom krizom i istodobno pozvati Jugoslovene da ostanu skupa i izgrade demokratsko društvo. Začudo, čovek koji je imao sve kvalitete postao je novi premijer Jugoslavije u martu 1989.

Ante Marković, čovek velike sposobnosti i odlučnosti, izabran je na to mesto od jugoslovenskog Parlamenta, s mandatom da obuzda ubrzanu inflaciju i uspostavi radikalne privredne reforme. Milovan Đilas, poznati disident i politički prorok, nazvao ga je prvim modernim jugoslovenskim državnikom.

Markovića je bilo nemoguće ne voleti. Zgodan srebrnokosi muškarac u srednjim šezdesetim, zračio je dobrim humorom i užurbanošću. Lako se mogao nasmejati — što nije bila slavenska, a sasvim sigurno ne jugoslovenska crta jednog komuniste. Imao je stav onoga koji rešava probleme i neizmerno uverenje da može savladati ono što se danas zove ‘jugoslovenskom krizom’.

Nije to čovek malog ega: video se kao mesiju Jugoslavije. Pošto je postao jugoslovenskim premijerom, njegov dinamizam i vrhunsko samopouzdanje impresionirali su posetioce sa Zapada. Finansijer-filantrop George Soros, oštrouman procenitelj istočnoevropskih političara, rekao mi je nakon posete Beogradu da je Marković jedan od najimpresivnijih vođa koje je susreo.”

  • Warren Zimmerman, bivši ambasador SAD-a u SFRJ