Marenda / Gablec / Užina

Naziv za obrok koji je padao između doručka i ručka. Bio je to, po pravilu, suhi obrok. Najčešće, jedna konzerva ribe ili jedan narezak na dva vojnika, ili, u najboljem slučaju, neki keksi i sok. Riječ je, dakle, o užini koju su — u zavisnosti od toga gdje si imao sreću da te “baci” — zvali i gablec. S lingvističkog stajališta, jako su zanimljivi glagoli nastali iz tih radnji, npr.: “Hajdemo marend(ov)ati!”, ili “Sada ćemo gablati!” i sl.

  • anonim.