Malinovac

Dječje piće do pojave flaširanih sokova, Cockte, Coca-Cole… 1950-ih godina su ga zvali i prijeratnim imenom — himbersaft. Sirup od malina razblažen vodom ili još bolje sodom, što je davalo privid pijenja “pravog” pića koje bocka nosnice. Uz malinovac je servirana i slamka, 1950-ih još prava slamka a ne ova današnja plastična.

  • anonim.