Mačak pod šljemom

Serija (1975) režisera Berislava Makarovića. Najbolje televizijske uloge Miodraga Krivokapića i, pogotovo, Ive Serdara. Predstavlja realistično viđenje partizanske borbe, po romanu Jože Horvata. Sjajan je bio Serdarov nedovoljno junačan lik domobrana Smokvine: mali zagorski seljak, koji se iz tipičnog defetiste pretvara u osviještena borca za slobodu (sjajan je i onaj čuveni govor Smokvine seljacima i njegovo agitiranje zašto bi trebali preći u partizane: “Sad sem došel… I sad sem tu!”). Odličan je bio i pok. Jovan Ličina kao domobranski pukovnik koji molestira Krivokapića — “Odakle si?”, Brik: “Iz Bosne.” Ličina (tiho): “Aha. Iz Bosne…”. Pauza, klima glavom, a onda naglo zaurla tako da smo se presjecali ispred televizora: “Iz Bosne!!!”

  • anonim.