Leviske

Omladinski zbor tvornice ‘Rade Končar’, 1975.

Farmerke Levi Strauss najčešće su stizale iz Trsta. Uglavnom su se mogle naći one sa narandžastom etiketom i crnim slovima. Ko je uspeo da nabavi crvenu etiketu sa belim slovima (iz Londona, a ponekad i iz Amerike) taj je bio car u školi.

  • Zorana Gajić