Lasso-atropin

Seljak izlazi iz kukuruza. Pitanje: “A muharike?” Drugi seljak (sa lukavim osmijehom, moravski naglasak obojica): “E, moj prijatelju, ja sam se te napasti oslobodio. Kupio sam Lasso-atropin”. Čuveni copy sa još čuvenijom facom koja ga izgovara. Reklamu radio Želimir Žilnik. U to vreme su svi komentarisali kako se eto kod nas na televiziji u udarnom terminu drugog Dnevnika reklamiraju kombajni, pesticidi i ostale stvari, a ne žvakaće gume i roba široke potrošnje.

  • anonim.