KPJ

Jednoglasna podrška delegata V kongresa Titu i CK KPJ, 1948.

Jednoglasna podrška delegata V kongresa Titu i CK KPJ, 1948.

U travnju 1919. u Beogradu osnovana Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) SRPJ(k). Na Drugom kongresu 1920. u Vukovaru, mijenja ime u Komunistička partija Jugoslavije (Ka-Pe-Ju). Na Šestom kongresu, u studenom 1952. u Zagrebu, mijenja ime u Savez komunista Jugoslavije.

  • anonim.