Kovin

Varošica u južnom Banatu na obali Dunava. Poznata je po tome što je u njoj smeštena poznata psihijatrijska bolnica, tako da se reč Kovin koristi za označavanje nečijeg (problematičnog) mentalnog statusa. Reći za nekog da je “zreo za Kovin”, znači da je taj u najmanju ruku blesav ili čak i lud.

  • Živoslav Miloradović