Kosovska

U opusu Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta ne nedostaje političkih i ispolitiziranih pjesama, ali u svjetlu kasnijih zbivanja jedna od najznačajnijih je “Kosovska”. Na prvi pogled ta reinterpretacija, miks klasičnog rock‘n’rolla (“Ne spavaj mala moja…” koja i sama predstavlja reinterpretaciju “Rock‘n’roll music”) i teksta narodne pjesme nema nikakve veze s politikom. Nema tu ni riječi o bratstvu i jedinstvu, kontrarevoluciji ili nečemu sličnom, obična ljubavna priča.

Upravo u toj prividnoj banalnosti leži njen najveći politički smisao — prihvaćanje Drugog upravo u njegovoj drugosti — kao prvo u jeziku — ali i još važnije, u prihvaćanju traumatičnog užitka Drugoga — načina na koji se zabavlja, muzike koju svira, ljubavnih običaja i rituala…

Nacionalističkom, rasističkom pogledu tuđa hrana uvijek smrdi, muzika je bučna, pjevanje neharmonično, jezik nerazumljiv, seksualnost opasna (pa ih uvijek prikazuje kao silovatelje, homoseksualce ili impotentne)… Zapjevavši na manjinskome, albanskom jeziku, prepoznavši Drugoga u njegovu užitku, Bijelo dugme je prekoračilo granice nacionalističke logike.

  • Dejan Kršić