Komitet

Centralno mesto političkog života u opštinama i regijama Jugoslavije. Sve odluke bitne za život jedne političke zajednice donošene su u Komitetu ili su dolazile preko Komiteta. U svakom većem naselju, zgrada Komiteta bila je prepoznatljiv punkt jer se bitno razlikovala od ostalih gradskih odrednica. To je obično bila jedna od najlepših zgrada predratne arhitekture nacionalizovana od eksponenata eksploatatorske klase i opremljena stilskim nameštajem i slikama iste te prezrene socijalne grupacije. Komitet je bio mesto gde su se dešavale važne stvari, dolazili važni ljudi, mesto na kome se sasvim ozbiljno i odgovorno bdilo nad svakodnevnicom radnih ljudi i građana i gde su se trasirali putevi njihove budućnosti. Saopštiti nešto u Komitetu imalo je svoju težinu, žaliti se Komitetu, značilo je — žaliti se Pravdi samoj. Biti član Komiteta bila je veliku prednost u odnosu na ostale članove Partije, jer je to bila prva stepenica odakle se moglo zakoračiti među kadrove. Kada bi svetlo u prostorijama Komiteta gorelo do kasno u noć, to je bio siguran znak da se ili sprema novi obračun u Partiji ili da sutra u posetu dolazi neki važan drug pa spremačice rade prekovremeno.

  • Živoslav Miloradović

Kada bi naš šef Mufid Memija brisao sa posla u kafanu, na kockanje, u kurvanje ili na sličnu “slobodnu aktivnost”, obično bi nas ošinuo tajanstveno-konspirativnim pogledom i izgovorio sa uzdahom: “Moram u Komitet.”

  • Saša Pavlović