Klupa u parku

Tradicionalna destinacija nakon bežanja sa časova. “Klupa u parku” obično se birala po konfiguraciji terena, odnosno, morala je da bude dobro skrivena od neželjenih pogleda prolaznika (to su mogli biti i roditelji koji se vraćaju sa posla!), ali i da ima naslon za leđa, letvu koju su mangupi, uvek iz nepoznatih razloga, najpre lomili. Na letvi se sedelo, urezivala su se srca i inicijali simpatije. Dok se sedelo na letvi, pušilo se. “Klupa u parku” imala je svoje naročito značenje u večernjim satima, kada su se dešavali i prvi poljupci.

  • Petar Andrejić