Kavkaz

KAZ(ališna) KAV(ana) — u ono doba postojali su veliki i mali Kavkaz. Veliki Kavkaz bio je kavana manje-više srednjoevropskog tipa u kojoj su svoja stalna mjesta imali novinari poput Mihovilovića-Spectatora, dok je Mali Kavkaz bio bife, okupljalište raznih aktualnih supkultura (hipiji, hašomani, punkeri…), alkosa i narkomana.

  • Dejan Kršić