Kamenčići

U predratnoj Jugoslaviji đaci su pisali “kamenčićima”, tj. olovkama od kamena. Ti kamenčići zvali su se križulje. Pisalo se na tablicama, brisalo sunđerčićem, koji je za tablicu bio vezan kanapom. Tablice i križulje zadržale su se po školama i posle Drugog svjetskog rata, do početka 1950-ih.

  • Bata Simić