Kadrovi

Odabrana grupa članova Partije predviđena za dalje napredovanje. Uvrstiti se među kadrove bio je san svakog običnog člana Partije. Kadrovi su bili oni koji su se rukovođeni kadrovskom politikom Partije kretali po društveno-političkim horizontalama i vertikalama. Prvo najbeznačajnije imenovanje nekog člana Partije na kakvu partijsku ili društvenu funkciju bio je znak da Partija na njega računa i da bi u tom smislu trebalo da se pokaže. Pravi kadrovi bili su upravo oni koji su znali šta Partija od njih očekuje pa su se tako i ponašali.

  • Živoslav Miloradović

“Čuvanje kadrova” ostaje upamćeno kao tipično “socijalistička” kategorija. Reč je o eufemizmu za zakulisne radnje, nemoć, nesposobnost ili karijerističke ambicije onoga ko “čuva kadrove”, tj. “žrtvuje se” umesto njih.

  • anonim.