Izvještaj o vodostaju rijeka

“Sava kod Galdova — sto dvadeset i pet, Sava kod Galdova jedan, dva, pet…” Duboki spikeričin glas na Radio Zagrebu čitao je “vodostaj” na kraju dnevnih vijesti. Zamišljala sam ljude iz Službi mjerenja rijeka kako u gumenim čizmama prilaze nekoj crveno označenoj letvi i vidjela njihove bilježnice u koje upisuju vodostaj drvenim olovkama koje se moraju nasliniti da bi pisale. Dunav nisam mogla zamisliti. Ni Tisu.

  • Sandra Antolić