Gušter

Posprdni nadimak za mladog vojnika koji ga je pratio sve do davanja zakletve, a u nekim slučajevima do dolaska nove generacije regruta. Isto značenje imaju i reči “fazan”, “reponja” itd. Etimološko poreklo ovih nadimaka vezuje se upravo za dužinu “repa” (odnosno broja dana, tj. dužine vojnog roka) koji se vuče za nesrećnikom. Oko “guštera” ili “fazana” je preporučljivo oprezno se kretati kako mu se ne bi stalo na rep. Antipod gušteru je stara kuka ili stara kvrga.

  • Živoslav Miloradović