Grickalice

Industrijski prehrambeni proizvodi za mezetenje. Pod pojmom se podrazumevaju pre svega slane stvari: Kviki-gric (koji su mi bili najomiljeniji jedno duže vreme), slani štapići, listići prženog krompira u crveno-žutim kesama, zatim krekeri (uz koje sam prvi put čitao “Zadužbinu” u izdanju Polarisa).

Interesantno je što je izraz “grickalice” nastao sasvim nezavisno na više mesta. Prvi put kad sam ga sreo u Maloj pošti u Politikinom zabavniku (imam taj primerak) silno sam se uzbudio jer sam ga smatrao svojim izumom.

  • anonim.