Gljiva, Nazif

Bosanski pjevač-narodnjak i kompozitor, kuriozitetnog imena. Poslije se okušao i u politici. Na promocijama je nastupao s motom: “Kad ja dođem na vlast, svi će nositi zlatne satove i lister-odijela”. Original.

  • Tamara Gruber, Ana Božičević