Filter 57

Fotografija: Stjepan Lahovski

Fotografija: Stjepan Lahovski

Prva domaća filter cigareta i jedina gdje su cigarete pakirane s filterom prema dolje, što pokazuje da su u ljubljanskoj tvornici Tobačna znali razmišljati dizajnerski. Filter 57 je naime “radnička cigareta” koju se prljavim rukama može uhvatiti za vrh, a čisti filter staviti u usta! Uz Opatiju možda najprodavanija cigareta 1970ih. Tada je još bilo trafika koje su ih prodavale na komad.

  • Darko Egersdorfer, Dejan Kršić