Džuboks

Muzički magazin koji je 1960-ih godina na velika vrata uveo rock-muziku u Jugoslaviju. Prvi broj je izašao 3. maja 1966. godine, a urednik je bio novinar i internacionalni šahovski majstor Nikola Karaklajić. Gladnoj publici najveće zadovoljstvo su predstavljale neobične gramofonske ploče, takozvane folije sa udarnim hitovima tog doba. Ploče su bile za kratkotrajnu upotrebu i bacale su se posle određenog broja slušanja.

Posle pauze u izlaženju, Džuboks je obnovljen jula 1974. godine, a na naslovnoj strani tog broja bili su Milena Dravić i Zdravko Čolić. Na ozbiljne profesionalne noge novinu je postavio urednik Petar Popović. Zlatni period Džuboks je doživeo u vreme novog talasa koji je neštedimice podržavao. Udarne novinarske zvezde bili su analitični Branko Vukojević, otrovni Petar Luković (rubrika o najgorim domaćim singlovima), duhoviti i potkovani Dragan Kremer. U okviru izdavačke delatnosti Džuboks je objavio knjige o Džimiju Hendriksu, Pink Floyd, panku (autor Darko Glavan) i druge.

  • Petar Janjatović