Crveni karanfil

Završetak srednje škole (po mogućnosti uspješan) u Sarajevu se obilježavao manifestacijom Crveni karanfil. Održavana je u Domu mladih Skenderija.  Tom bi se prilikom maturanti, do zuba napucani, u odijelima i maturskim haljinama sakupili na centralnoj svečanosti. Dodjeljivane su nagrade najboljim učenicima, a poslije bi se razišli na proslave maturske večeri. Nezaboravan događaj u našim mladim životima.

  • Snježana Ramić