Ćopić, Branko

Izvan zabrana dječje literature napisao neke od najvećih romana i pripovijedaka partizanske tematike (“Gluvi barut”, “Prolom”, “Doživljaji Nikoletine Bursaća”, “Ljubav i smrt”, “Ne tuguj bronzana stražo”) ili prema vlastitoj pripovijetci scenarij za prvi bosansko-hercegovački igrani film Major Bauk. Slavni pisac je okončao život skokom s beogradskog mosta, a jedna od teza kaže da ga je počinio kada je vidio što se sprema u odnosu na sve one ideale o kojima je pisao, među kojima je bratstvo i jedinstvo bilo na prvom mjestu.

  • Dejan Kršić