Čitanka


Propratni udžbenik za nastavu iz srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog jezika na čijoj je prvoj strani uvek bila slika druga Tita sa pionirima. Uglavnom ispunjen pesmama koje su se recitovale napamet. Obično je čitanku otvarala neka pouka ili mudra izreka, kao na primer “Gvožđe se kuje dok je vruće”, “Bez muke nema nauke” i sl. Čitanka koju smo (bar u Beogradu) imali u prvom razredu osnovne škole, imala je na prvim stranama pokraj Titove slike sledeću sadržinu:

—Mama, u kom preduzeću radi drug Tito?
—Drug Tito radi i tamo gde se kuje, i tamo gde se lije, i tamo gde se sadi, i tamo gde se gradi… ali drug Tito najviše radi u preduzeću gde se gradi mir!

  • Tamara Ivančić