Čik

Populistički list koji je 1960-ih i 1970-ih godina bio obavezno štivo velikog dela muške populacije u cilju podizanja nivoa erotskog vaspitanja. Čitali su ga svi: vojnici od nižih do viših činova, radnici, intelektualci, pubertetlije i penzioneri. Udarnu rubriku činila su navodna pisma čitalaca koji su iznosili svoja intimna iskustva. A ona su se odvijala na neobičnim mestima, sa raznovrsnim junakinjama u potpuno suludim kombinacijama koje je nudila veoma razuđena obala i bogata turistička sezona, višenacionalna ekipa, komunizam ljudskog lika, liberalizam i ekonomsko blagostanje u kome se društvo tada našlo. Naravno, te ispovesti su pisali članovi redakcije, publika to nije znala a nije je ni previše zanimalo.

Podjednaku popularnost dostigla su pisma čitalaca u kojima su se na efektan način ruglu izvrgavale najrazličitije teme. Njih je takođe pakovala redakcija, a u to vreme su je činili i pisci kao Matija Bećković i Brana Crnčević. U sećanju mi je ostalo pismo koje je u to vreme izazvalo solidan medijski skandal u Beogradu. Ideja je bila zabraniti penzionerima da se vozikaju u javnom saobraćaju u vreme najvećih gužvi. Novina je obilovala slikama golih žena, ali su štampali i sasvim ozbiljne tekstove.

  • Petar Janjatović