Berber, Mersad

Sarajevski slikar, jedna od prvih (malo)građanskih zvijezda u nas. Slike su mu se masovno umnožavale (pa i falsificirale), grafike prodavale pod unikate, koristile su za kalendare i slično. Jedan od najpoznatijih tračeva 1980-ih bila je priča o Berberovoj amsterdamskoj homoseksualnoj svadbi sa Ivom Pogorelićem. Interesantno je zbog toga što su homoseksualnost i umjetničko dovedeni u vezu i ovdje sublimirani — u svijesti naroda ova dva imena bila su sam vrhunac građanske i umjetničke sofistikacije.

  • Đorđe Matić