Bata akrobata

Igračka, poslijeratnoj generaciji također poznata i kao Jopac, sastoji se od drške u obliku slova H čija su dva gornja vrha spojena pomoću niti na koju je pričvršćena figurica Bate Akrobate/Jopca; laganim naizmjeničnim pritiskom na dvije donje vertikale H-držača, nit se napinje i opušta te oko sebe rotira figuricu gimnastičara na razboju.

  • Tamara Gruber