Amigo čizme

U rano doba jugoslovenskog punka, krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina, dakle u vreme kada je bilo praktično nemoguće nabaviti par Dr. Martens čizama izuzev ukoliko niste bili te sreće da odete čak do Engleske, čizme Amigo, koje je proizvodio Peko, predstavljale su (i pored zbunjujućeg španskog naziva) jedinu koliko toliko dostojnu supstituciju “prave stvari” na domaćem tržištu. Prirodno, Amigo čizme samo su ovlaš podsećale na “martinke”, ali bile su dovoljno visoke, dovoljno patkaste, i šnirale su se dovoljno čvrsto uz nogu da su ipak mogle da zamene taj nedostižni predmet želja, taj konzumentski fetiš jedne samoproklamujuće kontrakulture, prave Dr. Martens čizme. Oh bondage, up yours!

  • Vladimir Arsenijević